Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Boano G. & Silvano F. (2015) Adult survival probability in a recovered population of Scops Owls Otus scops. ARDEA 103 (2): 145-153
De overlevingskans van volwassen Dwergooruilen Otus scops werd bepaald aan een populatie in het noordwesten van Italië, dicht tegen de noordelijke grens van het broedareaal. De soort keerde in het begin van deze eeuw in het onderzoeksgebied terug, na meer dan 30 jaar als broedvogel afwezig te zijn geweest. De uilen werden gevangen bij een ringstation waar sinds 1990 continu wordt gevangen. Afgezien van drie sporadische vangsten in de jaren negentig van de vorige eeuw werden vogels pas met regelmaat waargenomen vanaf 2002. De berekende overlevingskansen zijn gebaseerd op 190 vangsten van volwassen vogels gedurende 2003–2014. Wanneer in het model de aanwezigheid van kort verblijvende vogels wordt toegestaan, suggereerde het model met een constante overleving en met constante terugvangstkansen een schijnbare overleving van volwassen vogels van 58% ± 7% (SE). Er werd geen verschil tussen mannetjes en vrouwtjes gevonden. Dit is de eerste schatting van de overlevingskansen van Dwergooruilen. Het plaatst de soort aan de onderkant van de overlevingskansen van uilen. Dit was niet geheel onverwacht omdat de soort klein is en jaarlijks migreert.


[close window] [previous abstract] [next abstract]