Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Raquel A.J., Ringelman K.M., Ackerman J.T. & Eadie J.M. (2015) Habitat edges have weak effects on duck nest survival at local spatial scales. ARDEA 103 (2): 155-162
Het is bekend dat habitatranden het broedsucces van broedvogels kunnen beïnvloeden. Het is echter minder duidelijk hoe verschillende typen habitatranden en hun ruimtelijke schaal de sterkte en detecteerbaarheid van randeffecten bepalen. Habitatranden worden vaak gezien als leidende corridors voor predatoren, die gebieden fragmenteren en de predatierisico’s van nesten verhogen. In dit onderzoek zijn de effecten onderzocht van drie typen habitatranden (grote wegen, perceelgrenzen en autosporen van terreinwagens) op de nestoverleving van eenden in de Suisun Marsh in Californië. De overleving van nesten in relatie tot de afstand tot ieder randtype is geanalyseerd in een ‘logistische exposure’ analyse. De drie typen randen hadden slechts een zwakke invloed op de nestoverleving. In het onderzoekgebied hadden de meeste plekken een relatief korte afstand tot habitatranden, wat het aantonen van randeffecten op nestoverleving in dit gebied mogelijk lastig maakt.


[close window] [previous abstract] [next abstract]