Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Végvári Z. & Barta Z. (2015) Roost site selection of the Common Crane in its largest European stop-over site. ARDEA 103 (2): 175-181
Het Nationaal Park Hortobágy in Hongarije is in Europa een van de belangrijkste pleisterplaatsen voor Kraanvogels Grus grus tijdens de trekperiode van deze vogels. In de Hortobágy gebruiken Kraanvogels zowel visvijvers (64 deelgebieden) als natuurlijke moerasgebieden (25 deelgebieden) als slaapplaats. In dit onderzoek is onderzocht welke omgevingsfactoren de slaapplaatskeuze van de Kraanvogels bepalen. Slaapplaatsgebruik nam toe bij beheer van het waterniveau, bij grotere afstand tot menselijke bewoning en bij afwezigheid van bejaging. Op grond van beschikbaarheid werden visvijvers relatief vaker als slaapplaats gebruikt dan natuurlijke moerasgebieden. Gecontroleerd onder water zetten van moerasgebieden, het laten samenvallen van de drainering van visvijvers met de doortrekperiode van Kraanvogels en de afwezigheid van menselijke verstoring kwamen het slaapplaatsgebruik ten goede. Waterpeilbeheer en voorkomen van verstoring zijn naar verwachting voordelig voor een veel breder spectrum aan watervogels dan alleen Kraanvogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]