Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bruderer B., Blitzblau S. & Peter D. (1994) Migration and flight behaviour of Honey Buzzards Pernis apivorus in Southern Israel observed by radar. ARDEA 82 (1): 111-122
De trek van de Wespendief boven Zuid IsraŽl werd onderzocht met behulp van zowel visuele waarnemingen als radarobservaties. In de herfst versmalde de ZW trek zich in de Negeb, in het voorjaar waaiert de trekbaan uit naar N en NO tussen de Golf van Eilat en de Dode Zee. De hoogte van de trek was gemiddeld 600 m (85 % beneden de 1000 m) en hing sterk af van de thermiek, maar ook zonder deze werden hoogten van 2100 m bereikt, nl. als gebruik gemaakt werd van "lee-waves", opwaartse stromen in een luchtmassa die een bergrug is gepasseerd. Locale en tijdelijk ongunstige omstandigheden werden opgevangen met een flexibel gebruik van verschillende vliegtechnieken. Per volle dag konden 300-450 km worden afgelegd. De door de vogels gebruikte tactiek werd vergeleken met die van over de Alpen trekkende Wespendieven.


[close window] [previous abstract] [next abstract]