Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Mckay H., Bishop J.D. & Ennis D.C. (1994) The possible importance of nutritional requirements for Dark-bellied Brent Geese in the seasonal shift from winter cereals to pasture. ARDEA 82 (1): 123-132
Dit artikel gaat over de voedselbenutting door Rotganzen in hun winterfoerageergebied. Paarsgewijs werden tien percelen wintergraanakker en weiland bij Pagham Harbour in West Sussex (Engeland) onderzocht van november 1991 tot maart 1992. Tussen november en december werd een overschakeling van wintergraanakker naar weiland waargenomen. Maandelijks genomen monsters van de vegetatie werden geanalyseerd op kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen die op het vreetgedrag van de ganzen van invloed zouden kunnen zijn. De afname in biomassa van het wintergraan of het percentage levende stof of veranderingen in de hoogte van de aren bleek niet verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor de overschakeling van graanveld naar weiland. Noch waren er aanwijzingen dat de ganzen reageerden op de relatieve verandering in de voedselkwaliteit. Bovendien was de verstoring door de mens geen aanleiding tot de overschakeling. Een mogelijke verklaring is dat de Rotganzen het eiwitgehalte in hun dieet maximaliseren in de vroege winter, waarschijnlijk om het verlies tijdens de trek te compenseren; daarna maximaliseren zij het aandeel in water oplosbare koolhydraten in hun dieet.


[close window] [previous abstract] [next abstract]