Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gwiazda R. & Ledwon M. (2016) Sex-specific food choices in Whiskered Terns Chlidonias hybrida during chick rearing. ARDEA 104 (1): 95-98
In dit onderzoek is gekeken of er verschillen in prooikeuze bestaan tussen mannetjes en vrouwtjes Witwangsterns Chlidonias hybrida tijdens de jongenfase. De oudervogels hebben de keuze tussen verschillende prooitypen (vertebraten, meestal vis, of evertebraten) en prooigroottes. Vervolgens maken ze de keuze of ze de prooi zelf opeten of naar hun kuikens brengen. Er werd ook onderscheid gemaakt tussen prooien die dichtbij (<300 m) of veraf (>300 m) van het nest werden gevangen. Vrouwtjes van de Witwangstern zijn kleiner dan de mannetjes, wat ook invloed heeft op hun foerageergedrag. Alleen vrouwtjes brachten evertebraten naar het nest en deden dit altijd vanaf een korte afstand van het nest. Het aandeel vertebraten dat door beide seksen naar het nest werd gebracht was groter wanneer de vogels dicht bij het nest foerageerden. Mannetjes brachten meer grote vertebraten naar hun kuikens dan ze zelf opaten. Dit laat zien dat de afwegingen die beide ouders tijdens het foerageren maken in de jongenfase verschillen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]