Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Scholer M.N., Martín B., Ferrer M., Onrubia A., Bechard M.J., Kaltenecker G.S. & Carlisle J.D. (2016) Variable shifts in the autumn migration phenology of soaring birds in southern Spain. ARDEA 104 (1): 83-93
Veranderingen in de fenologie van de trek van vogels wordt gezien als een van de meest in het oog vallende ecologische effecten van klimaatverandering. Er is echter weinig gepubliceerd over veranderingen in trekfenologie van langeafstandstrekkers. Hier wordt een lange tijdreeks van telgegevens uit Zuid-Spanje uit de najaarstrekperiode gebruikt om de mate en richting van een fenologische verandering van zes algemene, van thermiek gebruikmakende soorten te analyseren. De meeste methodes die tegenwoordig worden gebruik om fenologie te onderzoeken, zijn gebaseerd op continue gegevenssets, maar dergelijke gegevens zijn om verschillende redenen vaak niet beschikbaar. Hier wordt gebruik gemaakt van een kruiscorrelatie die het mogelijk maakt om gegevens uit 1999–2011 te vergelijken met gegevens uit 1976–1977. De richting van de verschuiving in tijd van de najaarstrek verschilde tussen de soorten. Ooievaar Ciconia ciconia en Zwarte Wouw Milvus migrans lijken hun trek te hebben verlaat, Zwarte Ooievaar Ciconia nigra en Wespendief Pernis apivorus hebben hun trek vervroegd. Er werd geen verschil gevonden bij Slangenarend Circaetus gallicus en Dwergarend Hieraaetus pennatus.


[close window] [previous abstract] [next abstract]