Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Caldwell C.J. (2016) Energetics of Great Egrets foraging in upland agricultural fields. ARDEA 104 (1): 69-82
In dit onderzoek zijn de energetische kosten en baten vergeleken van Grote Zilverreigers Ardea alba bij verschillende foerageerstrategieŽn (solitair of in groepen, al dan niet volgen van vee). Het onderzoek vond plaats in januariĖmaart 2010 op graslanden in het heuvelland van CaliforniŽ (VS). De kosten en baten verschilden duidelijk tussen de verschillende strategieŽn. De foerageerkosten waren voor solitaire reigers lager dan voor in groepen foeragerende vogels door een kortere actieve foerageertijd, minder agressieve interacties en minder verplaatsingen bij solitaire vogels dan bij in groepen foeragerende vogels. Solitaire reigers hadden vermoedelijk wel te lijden onder kosten (niet gemeten) die zijn verbonden met het verdedigen van hun voedselterritorium en de langere tijd die nodig is om prooien te hanteren, omdat ze afhankelijk waren van grotere prooien. Reigers die nabij vee foerageerden, hadden een lagere energetische uitgave dan solitaire en in groepen foeragerende vogels. Op basis van een berekende kosten-baten ratio, hadden solitaire foerageerders de meest efficiŽnte strategie en in groepen foeragerende vogels de minst efficiŽnte strategie. De energetische baten waren groter dan de energetische kosten. Grote Zilverreigers zijn ecologisch flexibel en hebben door in het binnenland te gaan foerageren (waar blijkbaar voldoende voedsel voorhanden is) hun niche aanzienlijk weten te verbreden. Het feit dat Grote Zilverreigers in staat zijn gebruik te maken van verschillende voedselbronnen in verschillende situaties vergroot waarschijnlijk hun foerageerefficiŽntie en energieopname op de lange termijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]