Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Schlicht L. & Kempenaers B. (2016) Courtship calls in Blue Tits Cyanistes caeruleus: daily and seasonal occurrence and link to paternity. ARDEA 104 (2): 107-117
Tijdens het baltsgedrag en gedurende copulaties gebruiken veel vogelsoorten specifieke geluiden. Deze geluiden kunnen gebruikt worden om informatie te verkrijgen over het balts- en paringsgedrag van individuen, zelfs wanneer het moeilijk is dit gedrag direct waar te nemen. Wij maakten gedurende drie broedseizoenen opnames van de paringsgeluiden bij de Pimpel - mees Cyanistes caeruleus. In 2014 maakten we gedurende 1893 uren 1368 geluidsopnames op 14 locaties verspreid over een 40 ha bos waar een populatie van Pimpelmezen in nestkasten broedt. Paringsroepjes werden gedurende het hele broedseizoen waargenomen , maar waren het meest frequent in de periode net voor en tijdens de periode dat de eieren werden gelegd (gemiddeld 1,4 roepjes per uur). De frequentie vertoonde een duidelijke piek rond zonsopgang (5,9 roepjes per uur). In 2012 en 2013 maakten we opnames van de paringsroepjes tijdens de vruchtbare periode van de wijfjes. We beschrijven het voorkomen van roepjes van mannetjes tijdens de vroege ochtend wanneer hun eigen wijfje zich nog in de nestkast bevond. Zulke roepjes zouden erop kunnen wijzen dat het mannetje met een vreemd wijfje wil paren. In 2012 correleerde de frequentie van deze potentiƫle buitenechtelijke paringsroepjes inderdaad positief met het aantal buitenechtelijke jongen van een mannetje. In 2013 was dit niet het geval. De frequentie van buitenechtelijke paringsroepjes hing niet samen met een verlies van vaderschap in het eigen nest van het mannetje.


[close window] [previous abstract] [next abstract]