Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hebda G., Wesołowski T. & Rowiński P. (2016) Nest sites of Middle Spotted Woodpeckers Leiopicus medius in a primeval forest. ARDEA 104 (2): 119-128
De keuze van een nestplaats is een belangrijke beslissing voor een vogel. Vooral voor spechten is de aanwezigheid van bomen in het juiste groeistadium van belang: de boom moet breed genoeg zijn om er een hol in uit te kunnen hakken. Voor in dit opzicht zwakkere soorten, zoals de Middelste Bonte Specht Leiopicus medius, moet de boom in de juiste staat van verval zijn. Veel bossen zijn onderhevig aan een vorm van menselijk beheer, waardoor studies van nestplaatskeuze van vogels in deze bossen niet de volledige diversiteit zullen laten zien waarin deze keuze waarschijnlijk is geëvolueerd. Tot nu toe is de nestplaatskeuze van de Middelste Bonte Specht in dit soort bossen onderzocht. In dit artikel wordt de nestplaatskeuze van de soort onderzocht in een bos dat tot nu toe gevrijwaard is geweest van menselijk ingrijpen: het Białowieża Nationaal Park in Polen. Voor dit onderzoek zijn gedurende 27 broedseizoenen de habitat, boomsoortkeuze en plaats in en conditie van de boom waarin de nesten zijn gevonden bepaald. De onderzochte Middelste Bonte Spechten nestelden in een brede variatie van boomsoorten, maar voornamelijk in hoge bomen, hoog boven de grond, vaak in aftakkingen, en voornamelijk in vergaan hout. In contrast: in beheerde bossen plaatsen deze spechten hun holen voornamelijk in de stam van een kleine boom, vaak maar een paar meter boven de grond. In Białowieża had een groot aantal nesten een naar beneden gerichte ingang aan de onderkant van een vertakking: typisch voor de Middelste Bonte Specht en zeldzaam voor andere spechtensoorten. Deze plaatsing van de ingang heeft waarschijnlijk als voordeel dat regen en boomsappen het nest niet in kunnen sijpelen en dat zware predatoren, zoals Boommarters Martes martes, moeilijker bij de inhoud van het nest kunnen komen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]