Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Liu P. & Sun Y. (2016) Sexual size dimorphism and assortative mating in Elliot’s Laughingthrush Trochalopteron elliotii. ARDEA 104 (2): 177-181
Bij veel vogelsoorten zijn mannetjes groter dan vrouwtjes. Deze verschillen zouden kunnen samenhangen met een eventueel voordeel van grotere mannetjes in de concurrentiestrijd om vrouwtjes en broedplekken. Tegelijkertijd zou deze seksuele dimorfie ook kunnen zijn ontstaan doordat mannetjes en vrouwtjes verschillend voedsel eten. Welke hypothese het verschil in grootte tussen de seksen verklaart, is lastig te toetsen, maar informatie over partnerkeuze en gedrag kan een aanwijzing geven. In dit artikel zijn de grootteverschillen tussen mannetjes en vrouwtjes van de Elliots Lijstergaai Trochalopteron elliotii onderzocht die in het Nationale Park Lianhuashan in Centraal-China voor ringdoeleinden waren gevangen. Mannetjes waren groter dan vrouwtjes in snavellengte, tarsuslengte, staartlengte en vleugellengte. Zij waren ook zwaarder dan vrouwtjes. Snavellengte, tarsuslengte en gewicht waren positief gecorreleerd binnen paren. Aangezien alleen mannetjes het broedterritorium verdedigen en het erop lijkt dat mannetjes en vrouwtjes hetzelfde voedsel eten, is het aannemelijk dat seksuele selectie ten grondslag ligt aan de gevonden grootteverschillen tussen mannetjes en vrouwtjes bij deze soort.


[close window] [previous abstract] [next abstract]