Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Filipiuk M. & Kucharczyk M. (2016) A puzzling case of successful double-brooding in the Little Bittern Ixobrychus m. minutus. ARDEA 104 (2): 182-186
De Woudaap is als broedvogel een van de minst bestudeerde reigersoorten binnen zijn broedareaal. Van de nominaatvorm Ixobrychus m. minutus wordt altijd aangenomen dat die maar één broedsel per jaar produceert. Goede studies aan de broedbiologie en het paarsysteem van Woudapen ontbreken echter. In dit artikel wordt de eerste waarneming van een succesvolle dubbele broedpoging van de nominaatvorm gepresenteerd, waarbij de twee broedcycli elkaar in tijd overlapten. In de discussie wordt ingegaan op de vraag wat het voorkomen van deze broedstrategie bepaalt en hoe algemeen die strategie is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]