Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zieliński J. (2016) Partial incubation during the egg-laying period in the Blackcap Sylvia atricapilla. ARDEA 104 (3): 283-287
Wanneer eieren gedurende de legfase korte tijd worden bebroed, spreken we van partiële bebroeding. Tijdens dit onderzoek is het voorkomen van partiële bebroeding bij de Zwartkop Sylvia atricapilla bestudeerd in relatie tot het aantal eieren dat inmiddels was gelegd. Ook is er gekeken naar het voorkomen van partiële bebroeding in relatie tot de omgevingstemperatuur en het tijdstip van de dag. Gedurende de legfase werden de nesten vanaf het moment dat het nest nog leeg was tweemaal per dag gecontroleerd. Door de temperatuur in het nest te meten werd vastgesteld of de eieren al dan niet werden bebroed. Dit werd volgehouden tot het legsel vijf eieren bevatte en dus compleet was. Incomplete legsels werden in respectievelijk 0,0% (nesten met één ei), 34,2% (nesten met twee eieren), 72,2% (nesten met drie eieren) en 95,8% (nesten met vier eieren) van de gevallen korte tijd bebroed. In nesten met twee eieren werd in 51,8% van de gevallen slechts eenmaal op dezelfde dag een vogel broedend aangetroffen, in nesten met drie eieren in 37,0% van de gevallen en in nesten met vier eieren in 8,3% van de gevallen. Er werd geen relatie gevonden tussen de mate waarin partiële bebroeding plaatsvond en de omgevingstemperatuur of het tijdstip van de dag waarop het nest werd gecontroleerd. Een aanzienlijke temperatuurstijging van het legsel, dus het begin van werkelijke incubatie, werd niet waargenomen voordat het vierde ei was gelegd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]