Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gammon D.E. & Lyon R.P. (2017) An acoustic comparison of mimetic and nonmimetic song in Northern Mockingbirds Mimus polyglottos. ARDEA 105 (1): 37-42
De zang van de Noord-Amerikaanse Spotlijster Mimus polyglottos bevat veelvuldig elementen uit de zang van andere vogelsoorten. In het hier beschreven onderzoek is de nagebootste zang vergeleken met eigen elementen van de zang. Er is gebruikgemaakt van software om onbevooroordeeld de zang te beschrijven en de verschillende zangstrofen te vergelijken. In totaal is tijdens het broedseizoen van 13 in het wilde levende mannetjes de zang opgenomen. Van de opnames werden vervolgens 13 akoestische aspecten gemeten. Wanneer de Spotlijsters een strofe van een andere soort imiteerden, was de maximumfrequentie meer dan 600 Hz groter vergeleken met strofes uit de eigen zang, een toename van 42% van de frequentiebandbreedte. Mogelijk vinden vrouwtjes zang met imitaties met een hoger frequentiebereik aantrekkelijker dan de eigen zang van mannetjes. Het is ook mogelijk dat het verschil tussen beide zangtypen slechts een toevallig en niet-functioneel kenmerk is van de zang van de geïmiteerde soort. Een aantal suggesties worden gegeven om dit onderscheid te onderzoeken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]