Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gholamhosseini1 A., Aliabadian M., Darvish J., Töpfer T. & Sætre G.-P. (2017) An expanding hybrid zone between Black-headed and Red-headed Buntings in northern Iran. ARDEA 105 (1): 27-36
Het verspreidingsgebied van de Zwartkopgors Emberiza melanocephala overlapt ten zuidoosten van de Kaspische Zee (noord Iran) met dat van de nauw verwante Bruinkopgors E. bruniceps. De twee soorten kruisen met elkaar in de smalle zone van overlap, zoals al meer dan 70 jaar geleden werd vastgesteld. In dit artikel worden ligging en omvang van de hybridisatiezone in detail bestudeerd en vergeleken met de resultaten van eerdere studies. Aan de hand van Soort Verspreiding Modellen is gekeken of omgevingsfactoren de grenzen van de hybridisatiezone kunnen verklaren. In de afgelopen 40 jaar is de hybridisatiezone ongeveer 170 km naar het westen uitgebreid. Dit is gepaard gegaan met een opmars van de Bruinkopgors in westelijke richting. De oostgrens van het leefgebied van de Zwartkopgors is nauwelijks veranderd. De Soort Verspreiding Modellen laten zien dat er voor beide soorten geschikte leefgebieden ver voorbij de hybridisatiezone liggen. Dit doet vermoeden dat intrinsieke factoren, zoals interacties tussen de twee soorten, een belangrijke rol spelen bij het bepalen van de grenzen van de hybridisatiezone.


[close window] [previous abstract] [next abstract]