Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Tanneberger F., Flinks H., Arbeiter S., Minets M. & Hegemann A. (2017) Diet analysis of wetland passerine nestlings using neck collars or faecal sampling produces similar results. ARDEA 105 (2): 145-152
Om de voedselsamenstelling van jonge zangvogels in de nestfase te onderzoeken wordt meestal van twee methoden gebruikgemaakt: (1) de nekbandmethode (waarbij tijdelijk een bandje om de nek van het nestjong wordt aangebracht, waardoor de jonge vogel het voedsel niet kan doorslikken), en (2) analyse van de feces. Meestal wordt er maar van een van de twee methoden gebruikgemaakt. Er zijn weinig studies die beide methoden naast elkaar gebruiken en, voor zover ze er zijn, zijn ze grotendeels beperkt tot vogels van het boerenland. Bovendien worden de prooidieren alleen op hogere taxonomische niveaus ingedeeld (meestal op het niveau van ordes). In het hier gepresenteerde onderzoek worden beide methoden vergeleken bij twee soorten rietvogels (Rietgors Emberiza schoeniclus en Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus). De prooien werden bij dit onderzoek tot op familieniveau gedetermineerd. Er werd geen verschil in voedselsamenstelling gevonden tussen de twee methoden wanneer op het niveau van ordes werd gekeken en in sommige ordes slechts kleine verschillen bij een indeling op familieniveau. Om deze reden wordt aanbevolen om voor het vaststellen van de voedselsamenstelling van nestjongen van zangvogels de minder invasieve en gemakkelijk toepasbare methode van fecesanalyse toe te passen in plaats van het aanbrengen van nekbandjes.


[close window] [previous abstract] [next abstract]