Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Li S., Cao Z., Li G. & Li W. (2017) Breeding ecology of the Masked Laughingthrush Garrulax perspicillatus, a cooperative breeder in central China. ARDEA 105 (2): 137-144
De Brillijstergaai Garrulax perspicillatus is een soort uit de familie van de Leiothrichidae, die voorkomt in China en Vietnam. In dit artikel wordt voor de eerste keer de broedbiologie beschreven van Brillijstergaaien. Uit het onderzoek blijkt dat de vogels bij het nest werden bijgestaan door helpers. Deze helpers bestonden uit jongen uit een vorig broedsel. In de winter kwam de soort in groepen voor. In het voorjaar splitsten de wintergroepen zich op in kleinere broedgroepjes. Het aantal vogels in een broedgroep bedroeg gemiddeld 3,8 en varieerde van 3 tot 6 (n = 26). Eieren werden gelegd van begin mei tot begin augustus. De gemiddelde legselgrootte bedroeg 3,3 eieren and liep uiteen van 2 tot 5 (n = 18). De broedduur bedroeg gemiddeld 13,2 dagen (n = 9) en de jongen verlieten het nest na 12 dagen (n = 23). Broedgroepen brachten 2–3 broedsels per jaar voort (n = 2). In 82,8% van 58 broedpogingen resulteerde dit in uitgevlogen jongen. Helpers hielpen zowel met het bouwen van het nest als met het bebroeden van de eieren en het aanvoeren van voedsel voor de jongen. De grootte van een broedgroep was zowel positief gecorreleerd met de frequentie van de voedselvluchten naar het nest als met de grootte van het broedsel ten tijde van uitvliegen. Daarom zouden zowel de broedparen als hun helpers fitnessvoordelen kunnen hebben van deze samenwerking.


[close window] [previous abstract] [next abstract]