Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Kappers E.F., Chakarov N., Krüger O., Mueller A.K., Valcu M., Kempenaers B. & Both C. (2017) Classification and temporal stability of plumage variation in Common Buzzards. ARDEA 105 (2): 125-136
Bij ongeveer 3,5% van alle vogelsoorten zien we meer dan één permanent type verenkleed (polymorfisme). Roofvogels vertonen een onevenredig hoge frequentie aan polymorfisme. Het geslacht Buteo heeft meer polymorfe soorten dan welk ander roofvogelgeslacht ook (15 van de 25 soorten van dit geslacht zijn polymorf). Vanuit een evolutionair perspectief zijn deze polymorfismen interessant, omdat ze erfelijk zijn en dus een goed model vormen voor het begrijpen van mechanismen die zorgen voor het behoud van genetische variatie. Voor evolutionaire modellen is het belangrijk om te kunnen vaststellen of er discrete kleurvormen (geen tussenvormen) bestaan of dat de variatie meer continu is. Met behulp van beeldanalyse konden we aantonen dat bij Buizerds Buteo buteo de variatie continu en unimodaal is, variërend van zeer donkere tot zeer lichte individuen. Bij eerdere studies aan Buizerds is gebruikgemaakt van een classificatie met drie discrete kleurvormen. We vergeleken deze classificatie met de zevenschalige classificatie die wij bij ons onderzoek hebben gebruikt om in het vervolg een betere vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende studies. Ook onderzochten we met behulp van foto’s die gemaakt waren van dezelfde individuen op verschillende leeftijden, hoe sterk kleurvariatie verandert tijdens het leven. We vonden dat het verenkleed van juveniele vogels iets lichter was dan op latere leeftijd, maar dat deze verandering nauwelijks effect had op het kleurtype binnen de zeven gebruikte schaalklassen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]