Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Vieira B.P., Furness R.W. & Nager R.G. (2018) What do we know about Black Skimmers? A review on its annual-cycle and life-history main events. ARDEA 106 (2): 119-130
De Amerikaanse Schaarbek Rynchops niger is een broedvogel van de Nieuwe Wereld, waarvan op grond van biometrie en verenkleed drie ondersoorten worden onderscheiden: R. n. niger uit Noord-Amerika en R. n. cinerascens en R. n. intercedens uit Zuid-Amerika. De Noord-Amerikaanse populatie neemt in aantal af. De populatiegroottes van de Zuid-Amerikaanse ondersoorten zijn niet goed bekend. In dit artikel worden de resultaten van een uitgebreid literatuuroverzicht over de soort gepresenteerd, waarin de verspreiding, de ligging van de broedkolonies en de natuurlijke historie van de drie ondersoorten worden behandeld. Op grond daarvan wordt aangegeven waar toekomstig onderzoek het beste op gericht kan worden. De Noord-Amerikaanse ondersoort verblijft het gehele jaar voornamelijk langs de kust (weinig waarnemingen landinwaarts). De Zuid-Amerikaanse ondersoorten broeden in het binnenland en trekken na de broedtijd meestal naar pleisterplaatsen langs de kust. De aanwezigheid van andere soorten (zoals sterns en meeuwen), de beschikbaarheid van zandbanken met fijn zand en de nabijheid van rustig en ondiep water hebben alle een positieve invloed op de keuze van de broedplaatsen door de Amerikaanse Schaarbek. De kust- en binnenlandse habitats van de soort staan onder sterke invloed van klimaatverandering. Omdat Amerikaanse Schaarbekken wijdverspreid en meestal samen met andere soorten voorkomen, is het behoud van de habitats van de soort direct gerelateerd aan het behoud van andere soorten. Schaarbekken zijn daardoor een geschikte indicatorsoort. Gezien de neerwaartse trends in de bestudeerde populaties en het gebrek aan gegevens van andere populaties, wordt geadviseerd onderzoek en bescherming in internationale samenwerkingsverband op te zetten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]