Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

GutiƩrrez J.S. & Soriano-Redondo A. (2018) Wilson's Phalaropes can double their feeding rate by associating with Chilean Flamingos. ARDEA 106 (2): 131-138
Vogels foerageren vaak binnen groepen voedselzoekende vogels van andere soorten om de efficiëntie van hun voedselopname te verhogen (commensalisme). De Grote Franjepoot Phalaropus tricolor uit Noord-Amerika overwintert onder meer in de zoute meren van de Atacama-woestijn in het noorden van Chili. De vogels foerageren daar zowel solitair als samen met Chileense Flamingo's Phoenicopterus chilensis. Grote Franjepoten die Chileense Flamingo's volgden, foerageerden voornamelijk op roeipootkreeftjes (Copepoda) die door de snel met hun poten trappelende flamingo's worden opgewoeld. Ze negeerden daarentegen de aanwezige Andesflamingo's Phoenicoparrus andinus alsmede Chileense Flamingo's die andere foerageertactieken gebruikten. De voedselopnamesnelheid van Grote Franjepoten die foerageerden in de nabijheid van Chileense Flamingo's (38 ± 9 prooien/min) was significant groter dan die van solitair foeragerende franjepoten (17 ± 6 prooien/min), wat aangeeft dat de associatie met trappelende flamingo's profijtelijk is wanneer wordt gejaagd op kleine prooien die in de waterkolom zwemmen. De associatie met flamingo's lijkt een groot voordeel te hebben voor de Grote Franjepoten en lage (of geen) kosten voor de Chileense Flamingo's met zich mee te brengen. Dit kan de stabiliteit van de gemengde voedselzoekende groepen verklaren, maar niet waarom dit gedrag voornamelijk beperkt blijft tot foeragerende vogels die in matig-diep tot diep water foerageren. Drie andere steltlopersoorten (Bairds Strandloper Calidris bairdii, Kleine Geelpootruiter Tringa flavipes en Grote Geelpootruiter Tringa melanoleuca) werden daarentegen wel waargenomen met Chileense Flamingo's die in ondieper water foerageerden. Dit geeft aan dat de interacties soort- en omgevingsafhankelijk zijn.


[close window] [previous abstract] [next abstract]