Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Hernández M.-A., Rojo M.-A., Santamaría T., Dias S. & Campos F. (2018) Bird ringing and molecular genetics: two complementary ways for describing the movements of White-throated Dippers Cinclus cinclus. ARDEA 106 (2): 193-202
Terugmeldingen van geringde vogels geven niet altijd een compleet beeld van hun verplaatsingen, maar dat beeld kan worden aangevuld met behulp van moleculaire analyses. De Waterspreeuw Cinclus cinclus is een zangvogel die gebonden is aan bergrivieren. De soort wordt op het Iberisch Schiereiland algemeen beschouwd als standvogel. Het doel van het hier gepresenteerde onderzoek is na te gaan of verplaatsingen op basis van moleculaire technieken overeenkomen met die van de ringgegevens en om te bepalen of de verplaatsingen volgens vaste routes verlopen. In totaal werden 236 Waterspreeuwen uit 13 populaties geringd en met behulp van microsatellietmarkers gegenotypeerd. Het percentage van deze Waterspreeuwen dat buiten het ringgebied werd vastgesteld was minder dan 3%. De meeste vogels werden langs dezelfde rivierloop teruggemeld. Volgens de genetische informatie was echter 14,4% van de onderzochte individuen verhuisd van hun oorspronkelijke locatie naar de rivierbekkens waar ze werden gevangen. De Waterspreeuwen verplaatsten zich gemiddeld 218 km (range 79–484). Dat is ongeveer tien keer de geschatte afstand op basis van een grotere dataset van ringterugmeldingen. Het resultaat van de genetische analyse laat zien dat Iberische Waterspreeuwen zich vaak tussen bergketens verplaatsen en suggereren vier mogelijke routes voor verplaatsingen van de soort binnen het Iberisch Schiereiland. We concluderen dat moleculaire technieken een aanvulling kunnen vormen op ringgegevens en dat ze nieuwe inzichten kunnen verschaffen in de verspreiding van sommige soorten.


[close window] [previous abstract] [next abstract]