Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Grieco F. (2018) Aggregation of Eurasian Scops Owls Otus scops breeding in Magpie Pica pica nests. ARDEA 106 (2): 177-191
De Dwergooruil Otus scops, een kleine nachtactieve uil die vooral in zuidelijk Europa leeft, is vaak solitair en territoriaal, maar vormt soms lokale groepen, waarover weinig bekend is. In dit onderzoek is een groep territoriale Dwerg ooruilen onderzocht in een habitat met een beperkte beschikbaarheid aan nestplaatsen in Zuid-ItaliĆ« in juli 2016 en 2017. Mannetjes van de Dwergooruil werden geĆÆdentificeerd door middel van een spectrogramanalyse van hun roep. De plaatsen vanwaar werd geroepen en waar de nesten lagen werden vastgelegd. Mannetjes kwamen geclusterd voor rond een bewoond gebied met veel lawaai en lichtvervuiling. Zij meden het ongestoorde bos, dat kennelijk alleen gebruikt werd om te foerageren. De ligging van de territoria was in de twee opeenvolgende jaren relatief constant. De uilen hadden de neiging te roepen waar soortgenoten voorkwamen, niet noodzakelijkerwijs in de buurt van hun eigen nest. Soms bezetten buurmannen hetzelfde gebied en riepen ze tegelijkertijd, zelfs als ze dicht bij elkaar zaten. De resultaten komen niet overeen met het concept van een exclusief territorium dat voor deze soort als norm wordt beschreven. Zij suggereren dat de sociale en ruimtelijke organisatie van deze populatie flexibeler is dan eerder werd gedacht. De Dwergooruilen broedden uitsluitend in verlaten nesten van Eksters Pica pica, wat ongebruikelijk is voor deze typische holenbroeder. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt door het gebrek aan alternatieve nestlocaties. De verspreiding van de eksternesten in het gebied zou dus de belangrijkste sturende factor kunnen zijn voor de nestafstand en het territoriale gedrag van de Dwergooruilen in het gebied. De onderliggende oorzaak van de gevonden aggregatie is echter onduidelijk.


[close window] [previous abstract] [next abstract]