Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Thies L., Tomkovich P., dos Remedios N., Lislevand T., Pinchuk P., Wallander J., Dänhardt J., Þórisson B., Blomqvist D. & Küpper C. (2018) Population and subspecies differentiation in a high latitude breeding wader, the Common Ringed Plover Charadrius hiaticula. ARDEA 106 (2): 163-176
Het onderzoeken van patronen in genetische structuren in de context van geografische en fenotypische variatie is belangrijk om de evolutionaire processen te begrijpen die bij soortvorming zijn betrokken. We hebben de differentiatie van populaties en ondersoorten onderzocht in Bontbekplevieren Charadrius hiaticula, een steltloper die broedt in de arctische en gematigde streken van het noordoosten van Canada en van Eurazië (tot het Russische Verre Oosten toe). Er worden momenteel drie ondersoorten algemeen erkend (hiaticula, tundrae en psammodromus), terwijl een vierde ondersoort (kolymensis) is voorgesteld op basis van geografische isolatie en fenotypische verschillen. We hebben 173 monsters van elf broedlocaties van Bontbekplevieren (die alle de vier vermeende ondersoorten vertegenwoordigen) gegenotypeerd op acht polymorfe microsatelliet-loci om patronen in populaties en ondersoorten te analyseren. Bayesiaanse clustering onderscheidde drie genetische clusters, overeenkomend met de broedplaatsen van de drie momenteel erkende ondersoorten. Het bestaan van de ondersoort kolymensis werd niet ondersteund. We ontdekten ook de aanwezigheid van een voorheen onbekende hybridisatiezone die zich uitstrekt van Noord-Scandinavië tot Wit-Rusland. Differentiatie van de ondersoorten tundrae en hiaticula deden zich hoogstwaarschijnlijk voor in allopatrische populaties op het Euraziatische continent, gevolgd door populatiegroei die leidde tot kolonisatie van IJsland en Groenland. Het ontbreken van genetische differentiatie binnen de ondersoort tundrae komt overeen met de voortdurende uitbreiding van het leefgebied en de sterke uitwisseling van genen die door het trekgedrag in stand wordt gehouden. We bespreken het belang van historische klimaatveranderingen, trekgedrag en paringssysteem bij het vormgeven van het waargenomen patroon van genetische differentiatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]