Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Penha V.A.S. Rodrigues R., Quaglia A.I., Hoepers P.G., Del-Claro K. & Soares L. (2020) Plumage coloration predicts haemosporidian infection occurrence in birds. ARDEA 108 (1): 39-48
Carotenoïden zijn gele tot roodachtige kleurstoffen die door vogels uit het voedsel worden verkregen en bij veel soorten de kleur van het verenkleed bepalen. Daarnaast spelen carotenoïden een rol bij het opwekken van een immuunrespons en het neutraliseren van de bijproducten van cytotoxische fysiologische processen. In dit onderzoek hebben we gekeken of parameters van op carotenoïden gebaseerde veerkleuren de aanwezigheid van malariaparasieten (orde Haemosporida, Plasmodium, Parahaemoproteus en Haemoproteus) voorspellen. We hebben in de cerrado in het zuidoosten van Brazilië in totaal 58 vogels van drie soorten (Kleine Elenia Elaenia chiriquensis, Amazonezanger Myiothlypis flaveola en Rode Kroongors Coryphospingus cucullatus) gevangen en vervolgens getracht met behulp van PCR malaria-infecties moleculair te detecteren en daarna microscopisch de infecties te bevestigen. We verzamelden van elk individu vijf veren uit het gebied onder het vorkbeen om kleurverzadiging, carotenoïde intensiteit, tint en de maximale reflectie van de veren te bepalen. Kleurverzadiging en carotenoïde intensiteit voorspelden beide het voorkomen van een infectie met malariaparasieten in een individu. We suggereren dat geïnfecteerde individuen de investeringen in carotenoïden kunnen uitwisselen tussen het immuunsysteem en de kleur van het verenkleed, omdat de carotenoïde intensiteit negatief gecorreleerd was met de aanwezigheid van parasieten. Onze resultaten geven aan dat malariaparasieten belangrijk zijn bij de beïnvloeding van fysiologische trade-offs in natuurlijke vogelpopulaties.


[close window] [previous abstract] [next abstract]