Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Olaciregui C., Oliveros-Salas H. & Botero-Delgadillo E. (2020) Breeding biology of the endangered Santa Marta Parakeet Pyrrhura viridicata. ARDEA 108 (1): 49-54
In dit artikel wordt de broedbiologie van de Santa-Martaparkiet Pyrrhura viridicata beschreven op basis van een onderzoek aan de populatie op de San Lorenzo bergrug, een ‘Important Bird Area’ in de Sierra Nevada de Santa Marta in het noorden van Colombia. We hebben in 2005–2008 broedvogelinventarisaties uitgevoerd en in mei 2006 op vier locaties 48 nestkasten opgehangen. Er zijn in totaal 19 nestpogingen waargenomen: 9 in nestkasten en 10 in natuurlijke holtes. De legselgrootte bedroeg gemiddeld 4,5 eieren per legsel (met een maximum van 7). We vonden dat na verlies van het legsel een vervolglegsel kan worden gemaakt en dat meer individuen dan het paar zelf voor de jongen zorgden (‘cooperative breeding’). Beide verschijnselen waren nog niet bekend van deze soort. De enige natuurlijke holtes die werden gebruikt voor broeden bevonden zich in dode Waspalmen Ceroxylon ceriferum. Deze palm is een van de meest algemene en talrijkste soorten op de San Lorenzo bergrug op hoogtes van 2300–2700 m. De palm speelt een sleutelrol in de broedcyclus van de parkiet.


[close window] [previous abstract] [next abstract]