Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Angelov I., Bougain C., Schulze M., Al Sariri T., McGrady M. & Meyburg B.-U. (2020) A globally-important stronghold in Oman for a resident population of the endangered Egyptian Vulture Neophron percnopterus. ARDEA 108 (1): 73-82
Sommige populaties van de Aasgier Neophron percnopterus zijn standvogel (zoals die in Oman), andere trekvogel. De soort wordt wereldwijd bedreigd. Recent uitgevoerd onderzoek met satellietzenders in Oman doet veronderstellen dat de populatiegrootte van deze standvogelpopulatie groter is dan eerder werd geschat. We gebruikten informatie van gezenderde gieren om territoria van Aasgieren in het noorden van Oman op te sporen. We vonden 61 bezette territoria en stelden 19 extra gebieden vast waarvan het gebruik door Aasgieren niet bekend was. Het totaalaantal broedparen van deze gebieden en gebieden die onlangs op Masirah Eiland zijn ontdekt, overschrijdt de gepubliceerde schatting van 100 paren in Oman. Een eerste conservatieve schatting suggereerde een nestdichtheid van 0,26 paar/km2 in ons studiegebied Dit betekent dat dit gebied ongeveer 225 paren bevat. Hoewel de nestdichtheid in geschikt habitat in Oman variabel lijkt, is het aantal paren Aasgieren hier zeker meerdere keren groter dan eerder werd geschat. Dit is bemoedigend nieuws voor deze bedreigde soort en suggereert dat onder bepaalde omstandigheden Aasgieren zeer goed kunnen gedijen, zelfs op plaatsen waar menselijke invloeden snel toenemen, zoals het geval is in Oman. Bedreigingen als elektrocutie en vergiftiging van Aasgieren en andere grote vogels die gebruikmaken van thermiek kunnen verminderd of misschien zelfs worden voorkomen door een goede planning en regulering bij de constructie van de elektriciteitsinfrastructuur in de wijde omgeving rond vuilnisbelten, zodat Aasgieren en andere aaseters daar veilig voedsel kunnen zoeken. Verder moet door een goede voorlichting het publiek en de overheid bewust worden gemaakt van dit probleem.


[close window] [previous abstract] [next abstract]