Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Zieliński J. (2020) Nest desertion by Blackcaps Sylvia atricapilla in response to experimental partial clutch reduction. ARDEA 108 (1): 31-37
Als het aantal eieren in een legsel door predatoren afneemt, moeten vogels beslissen of ze tijd en energie blijven steken in zo’n legsel of dat ze een nieuw legsel zullen beginnen. Het doel van het hier beschreven onderzoek was om legsels van Zwartkoppen Sylvia atricapilla experimenteel te verkleinen en te kijken in hoeverre de mate waarin het legsel erna in de steek werd gelaten door de ouders samenhing met het stadium van het broedproces, de grootte van legselreductie en het tijdstip gedurende het broedseizoen waarin de eieren werden weggenomen. Er werden alleen legsels met vijf eieren onderzocht, de meest voorkomende legselgrootte bij Zwartkoppen. Aan het begin van de bebroeding van de eieren (één dag nadat het laatste ei was gelegd) of aan het einde van deze periode (10 dagen nadat het laatste ei was gelegd) werden telkens twee of drie eieren verwijderd. De daaropvolgende dag werd het legsel gecontroleerd op verlating dan wel bebroeding. De Zwartkoppen lieten hun legsel significant vaker in de steek wanneer aan het begin van de bebroedingsperiode drie eieren werden weggehaald (56 van 59 legsels) dan wanneer het legsel aan het einde van deze periode werd verkleind (33 van 81 legsels). Naarmate het broedseizoen vorderde, nam het aandeel nesten dat werd verlaten aanzienlijk af wanneer de drie eieren aan het einde van de bebroedingsperiode werden weggenomen. Het verloop van het broedseizoen had geen invloed op de mate waarin de legsels in de steek werden gelaten als de eieren aan het begin van de bebroedingsperiode werden verwijderd. Zwartkoppen gingen in alle gevallen (n = 20) door met broeden als twee eieren werden weggenomen, ondanks feit dat de eieren aan het begin van de bebroedingsperiode en vroeg in het seizoen werden weggenomen. Deze resultaten komen overeen met voorspellingen op basis van de life-history theorie, in het bijzonder met de hypothese die is gebaseerd op de fitnesswaarde van het broedsel.


[close window] [previous abstract] [next abstract]