Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Langeveld B.W. (2020) New finds, sites and radiocarbon dates of skeletal remains of the Great Auk Pinguinus impennis from The Netherlands. ARDEA 108 (1): 5-19
De Reuzenalk Pinguinus impennis was een grote, niet-vliegende alk van de Noord-Atlantische Oceaan. De soort stierf rond 1844 uit. Skeletresten worden gebruikt om de (pre)historische verspreiding te reconstrueren. Resten uit Nederland en de aangrenzende zuidelijke Noordzee worden als zeldzaam beschouwd. De afgelopen vijf jaar zijn van Nederlandse stranden die waren opgespoten met zand uit de Noordzee 91 (sub)fossiele botten van de Reuzenalk door amateurwetenschappers verzameld. Een deel hiervan wordt nu bewaard in museumcollecties. Dit artikel somt alle nieuwe resten op, beeldt ze af en geeft afmetingen van de resten. Het materiaal werd op 14 nieuwe vindplaatsen en één al bekende vindplaats verzameld. Er werden vier 14C-dateringen uitgevoerd (1425–1300 BC tot meer dan 48.000 cal BP) die de verspreiding in de tijd van de Reuzenalk in de zuidelijke Noordzee oprekken. De grote hoeveelheid resten verandert ons beeld van de Reuzenalk in de zuidelijke Noordzee van een zeldzame dwaalgast naar waarschijnlijk een algemene of geregelde wintergast gedurende de afgelopen millennia.


[close window] [previous abstract] [next abstract]