Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ciobotă M., Murariu D. & Ciobotă A. (2020) Traditional fish pond management provides reliable foraging opportunities for migrating Black Storks in Romania. ARDEA 108 (2): 191-201
Watervogels, zoals de Zwarte Ooievaar Ciconia nigra, profiteren tijdens de trek steeds meer van door de mens beheerde ecosystemen. Onderzoek naar foerageergedrag en ecologie op tussenstops tijdens de trek van de soort kan bijdragen aan zijn bescherming. Om het habitat van het Dumbrăvița-visserijcomplex (een van de belangrijkste pleisterplaatsen tijdens de najaarstrek van de Zwarte Ooievaar in Centraal Roemenië) eventueel te verbeteren, hebben we hier foerageergedrag en foerageerpatronen van de soort geanalyseerd in relatie tot waterpeilbeheer en menselijke activiteiten. In augustus–september 2017 en 2018 werd wekelijks tussen 16:00 en 18:00 uur gedurende 168 perioden van 10 minuten het foerageren van Zwarte Ooievaars gekwantificeerd door individuele vogels te volgen en vogelgroepen te scannen. De vogels selecteerden foerageergebieden in relatie tot de mate van ontwatering en de vegetatie. Het tijdstip waarop de vogels begonnen te foerageren, was sterk gecorreleerd met het beëindigen van de dagelijkse visoogst. Foerageermethoden omvatten zowel op het zicht pikken als op de tast zoeken, waarbij de eerste methode het meest werd gebruikt. De tweede methode werd vooral gebruikt in ondiepe, modderige delen. Tot nu toe is de traditionele visteelt onbedoeld tegemoetgekomen aan de foerageervoorkeuren van de Zwarte Ooievaar. We doen een aantal suggesties voor het beheer van de visvijvers om hun potentieel als tussenstop voor doortrekkende Zwarte Ooievaars in Dumbrăvița veilig te stellen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]