Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Yáñez-Alvarado M. & Gantz A.G. (2020) Do structural attributes of trees affect nest activity in the Black-faced Ibis Theristicus melanopis? ARDEA 108 (2): 151-159
De Zuid-Amerikaanse Zwartmaskeribis Theristicus melanopis broedt in kolonies in bomen. De verspreiding van de kolonies suggereert dat de vogels bepaalde eigenschappen van de bomen gebruiken waarop hun broedplaatskeuze is gebaseerd. In dit onderzoek hebben wij de hypothese onderzocht dat het aantal primaire stammen dat uit de hoofdstronk ontspringt positief is gecorreleerd met het aantal bewoonde nesten in deze koloniebroeder. Binnen een oppervlakte van 61 km² hebben we in julinovember 2017 willekeurig 96 geïsoleerde bomen geselecteerd in een weilandgebied in het zuiden van Chili. Van elke boom hebben we de nestaanwezigheid en broedstatus vastgesteld. Van het totaal aantal onderzochte bomen waren er 38 bewoond. De bewoonde nesten waren uitsluitend gebouwd in de Patagonische Eik Nothofagus obliqua en de Chileense Laurier Laurelia sempervirens. De nesten bevonden zich voornamelijk op takken van primaire stammen op een gemiddelde hoogte van 13,87 ± 0,62 m (±SE; spreiding: 2–27 m). Het gemiddelde aantal bewoonde nesten per boom bedroeg 0,82 ± 1,13 (spreiding: 1–4 nesten) en verschilde niet significant tussen de twee boomsoorten. De gemiddelde nesthoogte was in de Patago nische Eik echter significant groter dan in de Chileense Laurier. Partial least squares - structural equation modelling gaf aan dat de boom structuur (bepaald door de leeftijd van de boom, de kruinhoogte, de kruingrootte en de kruindekking) bijdroeg aan het verklaren van het aantal bewoonde nesten in de bomen. Er was geen verband tussen het aantal primaire stammen in een boom en het aantal bewoonde nesten. We concluderen dat Zwartmaskeribissen reageren op de algehele boomarchitectuur bij hun nestplaatskeuze en dat de aanwezigheid van een bewoond nest in een bepaalde boom belangrijke intraspecifieke informatie verschaft, die andere individuen ertoe aanzetten hun nest in dezelfde boom te bouwen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]