Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Barros R., Medrano F., Silva R., Schmitt F., Malinarich V., Terán D., Peredo R., Pinto C., Vallverdú A., Fuchs J. & Norambuena H.V. (2020) Breeding sites, distribution and conservation status of the White-vented Storm-petrel Oceanites gracilis in the Atacama Desert. ARDEA 108 (2): 203-212
Het Sierlijk Stormvogeltje Oceanites gracilis is een van de minst bekende zeevogels ter wereld, met als IUCN-status ‘data deficiënt’. Tot op heden was er slechts één broedkolonie bekend (met minder dan tien paren) op het eilandje Chungungo op 1,5 km uit de kust van Chili. Om het broedhabitat en de bedreigingen waarmee de soort wordt geconfronteerd in kaart te brengen, is het cruciaal om ook naar andere kolonies te zoeken. Tussen 2013 en 2020 hebben we langs ca. 870 km kustlijn van de Chileense Atacama-woestijn van zeeniveau tot 1700 m hoogte naar nesten gezocht. Ook hebben we de broedkolonie op Chungungo opnieuw bezocht. Om nesten te detecteren gebruikten we endoscopische camera’s en reukhonden. We vonden in het onderzochte gebied van de Atacama-woestijn twee nieuwe broedkolonies (in Pampa Hermosa en Pampa del Indio Muerto). Daarnaast vonden we twee niet-actieve broedplaatsen (in Tocopilla en Sierra Miranda). De kolonies bevonden zich in spleten van verschillende substraten, waaronder salpeterformaties, gips en rotsen (laatste alleen op Chungungo). De bedreigingen voor de broedplaatsen zijn onder meer lichtvervuiling en habitatdestructie door mijnbouw en wind- en zonne-energieprojecten. Verder onderzoek is nodig om de populatiegrootte te bepalen en om de staat van instandhouding van deze soort te beoordelen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]