Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van Brederode N.E. & Roersma H.J. (2020) Turnover, passage population size and flight range of juvenile Ruddy Turnstones at a non-estuarine staging site in The Netherlands. ARDEA 108 (2): 213-222
Het belang van wetlands wordt meestal bepaald door toetsing van het aantal aanwezige vogels van een populatie aan de 1%-norm van de Ramsar Conventie. Echter ook het totaal aantal vogels dat gebruikmaakt van een gebied kan voor deze toetsing worden gebruikt. Vooral voor kleinere gebieden kan dit een groot verschil maken in de waardebepaling. Helaas wordt dit zelden gedaan, omdat hiervoor intensief onderzoek nodig is, wat niet mogelijk is in de reguliere monitoringsprogramma’s. Gedurende de herfst van 2001–2005 hebben we aan de Hondsbossche en Pettemer Zeewering gedurende één maand de turnover bepaald van juveniele Steenlopers Arenaria interpres door het volgen van gekleurringde cohorten. Gemiddeld maakten in deze periode twee keer zoveel vogels gebruik van het gebied als was vastgesteld door tellingen van de aantallen en droegen zij voor 35% bij aan de 1%-norm. De juveniele Steenlopers verbleven slechts kort aan de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, meer dan 50% vertrok binnen vier dagen met een gemiddeld vertrekgewicht van 104.3 g (±10.3 SD). De potentiële afstand die ze met hun relatief lage gewicht konden afleggen werd berekend met het aerodynamische model van Pennycuick en bedroeg gemiddeld 1981 km (±717 SD). Hiermee zouden ze korte tot middellange afstanden naar hun volgende tussenstop of overwinteringsgebied kunnen afleggen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]