Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Parejo M., Gutiérrez J.S., Villegas A., Abad-Gómez J.M., González-Medina E., Navedo J.G., Corbacho C., Sánchez-Guzmán J.M. & Masero J.A. (2021) Changes in body condition in Northern Pintails wintering in Southern Europe support the ‘wintering strategy hypothesis’. ARDEA 109 (1): 33-40
De ‘overwinteringsstrategiehypothese’ voorspelt dat het lichaamsgewicht van grondeleenden die over lange afstanden trekken, in de vroege winter (na de najaarstrek) laag is, halverwege de winter toeneemt en in de late winter weer afneemt in verband met de hoge energetische kosten gedurende de paarperiode. Deze hypothese wordt echter eerder aangenomen dan aangetoond. Wij hebben de theorie getest door veranderingen in lichaamsgewicht gecorrigeerd voor lichaamsgrootte (Scaled Mass Index, SMI) te onderzoeken bij Pijlstaarten Anas acuta in de rijstvelden van Extremadura (Spanje), een belangrijk overwinteringsgebied voor de soort in Zuid-Europa. Zowel bij vrouwtjes als mannetjes nam de SMI toe met de hoeveelheid neerslag en af in de periode van verminderde voedselopname, resulterend in een hoog gewicht in het midden van de winter en een afnemend gewicht in de late winter. Pijlstaarten die Extremadura verlaten, leggen tussen de 2600 en 5600 km af om hun broedgebieden te bereiken en gebruiken tijdens de terugtrek naar de broedgebieden een aantal tussenstops. Onze resultaten ondersteunen de hypothese van de overwinteringsstrategie. De eenden volgen een energie-minimaliserende trek strategie d.w.z. de eenden profiteren van de foerageeropties langs de trekroute en passen hun vetreserves adaptief aan de af te leggen afstand aan. We veronderstellen dat ze hierdoor meer energie en tijd kunnen besteden aan activiteiten als ruien en het baltsgedrag.


[close window] [previous abstract] [next abstract]