Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

van den Bemt T.A.M., Lopes L.E. & Cunha F.C.R. (2021) Investigating sex differences in anti-predatory behaviour in Lined Seedeaters Sporophila lineola. ARDEA 109 (1): 27-32
Vogelsoorten waarvan de jongen lange tijd in het nest ver blijven, staan voor de uitdaging om hun nakomelingen in die tijd tegen bedreigingen door roofvijanden te verdedigen. Wanneer beide ouders voor hun nakomelingen zorgen, hebben ze ook beide belang bij het verdedigen van hun nest tegen roofvijanden, al kan de mate van investering in deze nestbescherming ongelijk verdeeld zijn tussen de geslachten. We hebben een experiment uitgevoerd om te onderzoeken hoe beide ouders reageren op de aanwezigheid van een nestrover nabij het nest. Dit onderzoek, uitgevoerd in het zuidoosten van Braziliƫ, was gericht op het Witsterdikbekje Sporophila lineola, een klein zaadetertje waarvan het mannetjes en wijfje sterk in uiterlijk van elkaar verschillen. Van de soort is bekend dat de vrouwtjes het nest bouwen en de eieren bebroeden. Mannetjes helpen bij het voeren van de jongen en zullen naar verwachting de voornaamste rol op zich nemen als het gaat om het afweren van roofvijanden. We hebben bij het experiment opgezette toekans (nestrovers) en duiven (geen nestrovers) aangeboden bij door Witsterdikbekjes bezette nesten. We hebben vervolgens het aantal alarmeringen per minuut en het aantal nestbezoeken tijdens het experiment geteld en daarna bepaald hoelang het na het experiment duurde voor het eerste nestbezoek door de ouders plaatsvond. De Witsterdikbekjes bleken meer te alarmeren bij het aanbieden van een toekan dan bij dat van een duif. Bovendien lieten mannetjes vaker hun alarmroep klinken dan vrouwtjes, ongeacht welk model we aanboden. Geen van de geslachten bezocht het nest wanneer de toekan werd aangeboden. Het duurde bovendien langer voordat ze terugkeerden als de toekan weer aan het gezicht was onttrokken. Hoewel mannetjes de belangrijkste rol lijken te spelen als het gaat om waarschuwen tegen indringers (zowel bij een toekan als een duif), is meer onderzoek nodig om de verdeling van nestbescherming tussen beide geslachten verder inzichtelijk te maken.


[close window] [previous abstract] [next abstract]