Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Arizaga J., Brongo M., Romero L., Cuadrado J.F., Giralt D., Sardà-Palomera F., Sales S. & Bota G. (2021) The role of mountain ranges in shaping populationassociated routes of migration: a case study of European Goldfinches in the Pyrenees. ARDEA 109 (2): 123-131
Wij onderzochten de variatie in morfologie en isotopenwaarden van Europese Putters Carduelis carduelis die in de herfstperiode aan de oost- en westkant van de Pyreneeën waren gevangen. De onderzochte kenmerken varieerden in de loop van het seizoen. De gegevens wijzen erop dat vogels die later in het seizoen werden gevangen, uit hoognoordelijke broedgebieden afkomstig waren. De Putters aan weerszijden van de Pyreneeën, verschilden enigszins in lichaamsgrootte en in een van de twee kenmerken van de kleurvlakken op de vleugels. Daarentegen werden geen verschillen gevonden in vleugellengte en vleugelvorm en in de isotopenwaarden (van de laatste wordt aangenomen dat die zijn gerelateerd aan de herkomstgebieden van de vogels). De waargenomen regionale verschillen hangen daarom mogelijk samen met andere selectiefactoren dan de geografische herkomst.


[close window] [previous abstract] [next abstract]