Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Sawada A., Akatani K. & Takagi M. (2021) Growth curves of Ryukyu Scops Owl nestlings, an owl species with asynchronous hatching and reversed sexual dimorphism. ARDEA 109 (2): 229-241
Het groeipatroon van nestjongen wordt beïnvloed door meerdere factoren, zoals geslacht, ouderlijke investering, voedselbeschikbaarheid en concurrentie met andere jongen in het nest. Bij soorten waarvan de geslachten in grootte verschillen, kan het geslacht van andere nestjongen de groei van een kuiken beïnvloeden door verschillen in concurrentiekracht als gevolg van het grootteverschil. In dit onderzoek wordt de toename van lichaamsgewicht, vleugellengte en tarsuslengte van 99 nestjongen van de Ryukyudwergooruil Otus elegans beschreven op het Japanse eiland Minami-daito. Daarna is gekeken welk effect het geslacht van de jongen, het hebben van een oudere nestgenoot, de uitkomstvolgorde en de broedgrootte op de groei hadden. In de meeste gevallen werden significante effecten van de verschillende voorspellende variabelen gevonden, hoewel de verschillen tussen groepen vaak klein waren. Mannetjes en later uitgekomen kuikens namen tijdens de groei minder in gewicht toe dan andere categorieën. Hoe kleiner de broedselgrootte, hoe zwaarder de kuikens waren op dag 0–1 en dag 30–32, hoewel deze relatie op de dagen 8–13 omgekeerd was. Mannetjes en later uitgekomen kuikens hadden ook kortere vleugels. Mannetjes hadden kortere tarsi dan vrouwtjes tussen dag 0 en dag 4, maar daarna was dit juist andersom. Kuikens in grote broedsels hadden langere tarsi dan in kleinere broedsels. Eerder uitgekomen kuikens hadden langere tarsi in de eerste helft van de groeiperiode, maar een deel van dit verschil was daarna niet meer aanwezig. Van dag 0 tot dag 3 hadden jongen met een oudere manlijke nestgenoot langere tarsi dan jongen met een oudere vrouwelijke nestgenoot. Vanaf halverwege de groeiperiode was dit andersom. Het feit dat oudere manlijke nestgenoten een effect hadden op de groei van de tarsus van hun nestgenoten, had een andere reden dan de geslachtsgebonden asymmetrie in lichaamsgrootte, aangezien mannetjes in feite kleiner waren dan vrouwtjes voor wat betreft vleugellengte en lichaamsgrootte. We veronderstellen dat seksuele verschillen in agressie, veroorzaakt door verschillen in hormoonsamenstelling tussen de geslachten, mogelijk hierbij een rol spelen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]