Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Elverici C., Önder B.Ş. & Perktaş U. (2021) Mitochondrial differentiation and biogeography of Rock Nuthatches.. ARDEA 109 (2): 215-227
De Rotsklever Sitta neumayer en Grote Rotsklever S. tephronotra (elk met een aantal ondersoorten) zijn twee nauwverwante soorten uit de familie van de boomklevers, die veel op elkaar lijken. De Rotsklever komt voor van de Balkan tot de Kaukasus en in Iran, de Grote Rotsklever van het oosten van Anatolië tot aan Tadzjikistan. Wij onderzochten de genetische structuur en geografische herkomst van vogels uit het gehele verspreidingsgebied van de twee soorten en maakten daarbij gebruik van partiële mitochondriaal DNA gensequentie en ecologische nichemodellering. In elk van de twee soorten vonden we twee duidelijke clades (afstammelingen van dezelfde voorouder). Uit het onderzoek is gebleken dat er geen gen-uitwisseling is tussen vogels in het voornamelijk in Iran gelegen Zagrosgebergte en de andere populaties. De andere gebieden lijken na de laatste ijstijd te zijn gekoloniseerd vanuit refugia die zich buiten het Zagrosgebergte bevonden. Aangezien de vogels in dit gebergte al een lange tijd een geïsoleerde populatie vormen, zouden daar binnen elk van de twee soorten rotsklevers twee fylogenetische soorten kunnen bestaan. Verder genetisch onderzoek is nodig om dit op te helderen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]