Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Negro J.J., Bildstein K.L. & Bird D.M. (1994) Effects of food deprivation and handling stress on fault-bar formation in nestling American kestrels: Falco sparverius. ARDEA 82 (2): 263-267
In dit artikel wordt een experiment beschreven waarin de invloed wordt nagegaan van voedselgebrek en het hanteren (door mensen voor onderzoek) op de vorming van zogenaamde faultbars (veerafwijkingen) bij nestjongen van de Amerikaanse Torenvalk. Faultbars zijn lichte smalle dwarsstrepen in een veer, veroorzaakt door een verstoorde ontwikkeling van de baardjes tijdens de groei van de veer. Sommige jongen werden met de hand grootgebracht en sommigen door hun ouders. De met de hand grootgebrachte jongen ontwikkelden aanzienlijk meer faultbars in hun grote en kleine slagpennen en staartpennen dan de jongen die door hun ouders waren grootgebracht. Er kon geen invloed worden aangetoond van het onthouden van voedsel gedurende 24-48 uur op de vorming van faultbars. Kennelijk is de nogal buitensporige ontwikkeling van faultbars bij vogels in gevangenschap meer het gevolg van hanteren - en wellicht de stress die daarmee gepaard gaat - dan van schommelingen in het voedselaanbod.


[close window] [previous abstract] [next abstract]