Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Green D.J. & Ydenberg R.C. (1994) Energetic expenditure of male Ospreys provisioning natural and manipulated broods. ARDEA 82 (2): 249-262
Centraal in dit artikel staat het verband tussen broedselgrootte en energiespendering van mannetjes Visarenden in zuidwestelijk Canada. De dagelijkse energiebesteding tijdens de verzorging van jongen in het nest, maar ook daarna, werd geschat aan de hand van nauwkeurige waarnemingen van de tijdsbesteding van de mannetjes (Fig. 1, Tabel 2), literatuurgegevens over de kosten van vliegen en ander gedrag, en gegevens over de weersgesteldheid. De baten van alle inspanningen (vis voor de jongen, voor het wijfje en voor zichzelf) konden worden gekwantificeerd aan de hand van het aantal happen waarmee de buit op het nest geconsumeerd werd (Tabel 1). De inspanningen van het mannetje blijken niet samen te hangen met de leeftijd van de jongen en slechts in geringe mate met de kalenderdatum (Fig. 2, Tabel 3). Ook de weersomstandigheden hadden betrekkelijk weinig invloed op de energiebesteding van de mannetjes. De energiebesteding bleef wat lager wanneer er gedurende geruime tijd weinig golfslag was. De inspanningen hingen welduidelijk samen met de broedselgrootte (Fig. 3). Experimentele manipulatie daarvan had echter geen aantoonbaar effect op de energiebesteding (Tabel 4, Fig. 4). Dit suggereert dat er geen directe invloed is van broedselgrootte op het inspanningsniveau. Mannetjes visarenden brachten ook niet meer of minder vis aan bij manipulaties met de broedselgrootte (Tabel 4), wat duidelijke gevolgen had voor de groeisnelheid van de jongen (Fig. 5). De mannetjes bleken onder hun maximale inspanningsniveau te werken. Daarom is het onwaarschijnlijk dat de broedselgrootte door fysiologische factoren wordt beperkt. Gesuggereerd wordt dat zowel broedselgrootte als de mate waarin energie wordt ge´nvesteerd, be´nvloed worden door individuele verschillen in leeftijd en conditie. Het inspanningsniveau is kennelijk niet aangepast op het grootbrengen van zoveel mogelijk jongen per seizoen, maar wellicht wel op een maximaal voortplantingsresultaat in de nog resterende levensjaren.


[close window] [previous abstract] [next abstract]