Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Bowler J.M. (1994) The condition of Bewick's Swans Cygnus columbianus bewickii in winter as assessed by their abdominal profiles. ARDEA 82 (2): 241-248
Om de conditie van Kleine Zwanen te kunnen beoordelen werd de mate van bolling van de buik (abdominaal profiel, AP) als maat genomen (Fig. 1). Veranderingen in de score voor deze maat bij individuele vogels bleek inderdaad duidelijk te correleren met lichaamsgewicht en nog duidelijker met relatieve maten waarin ook de lichaamsgrootte betrokken werd (Fig. 2). Omgekeerd kan nu dus ook, maar helaas nog niet met een erg grote nauwkeurigheid, het gewicht voorspeld worden aan de hand van het abdominale profiel. Het abdominale profiel, en dus de conditie, hangt samen met diverse factoren, waaronder de tijd in het seizoen, het jaar (wellicht de klimatologische omstandigheden), sekse, sociale status (Fig. 3) en dominantie (Tabel l) het meest in het oog springen. Wijfjes hebben gedurende de winter een hogere score (meer vet) dan mannetjes. Wijfjes die laag in rang zijn en alleen zijn hebben een lagere score dan gepaarde wijfjes van een hoge rang. Echter, mannetjes die laag in rang zijn en alleen, hebben een hogere score dan gepaarde mannetjes van hoge rang. Kennelijk zijn er voor mannetjes kosten verbonden aan het gepaard zijn (verdediging partner), terwijl voor wijfjes de baten overwegen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]