Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Ganter B. (1994) Site tenacity and mobility of staging Barnacle Geese. ARDEA 82 (2): 231-240
Van de Brandganzen in het kwelder- en poldergebied nabij de wadden van Sleeswijk-Holstein (Fig. 1) werd onderzocht in hoeverre individuen binnen seizoenen gebonden waren aan bepaalde gebieden. De waarnemingen vonden plaats gedurende twee seizoenen, 1988/1989 en 1989/1990, van oktober tot april, aan dieren die waren voorzien van individueel verschillende kleuringcombinaties. In het totaal kon ruim 2000 maal een Brandgans ge´dentificeerd worden (Tabel 1), en daarbij waren ruim 700 individuen betrokken. De individuen die meerdere malen werden waargenomen bevonden zich meestal in hetzelfde gebied (Tabel 2, Figs 3,4), maar de kans om het dier in een ander gebied aan te treffen nam toe naar gelang er meer dagen tussen de opeenvolgende waarnemingen lagen (Fig. 2). De mate van plaatsgebondenheid bleek niet te verschillen tussen ganzen die afkomstig waren van de Barends Zee en de dieren uit het Baltische gebied (Tabe1 3). Bewegingen van groepjes ganzen konden voortdurend worden waargenomen in een omvangrijk gebied. De richting van die bewegingen hielden geen verband met de belangrijkste trekrichting in die periode en verschilden niet tussen herfst en voorjaar (Tabe1 5). Deze bewegingen suggereren dat er uitwisseling tussen de grote groepen plaatsvindt van slechts kleine groepjes ganzen. Er bleken verschillen in de mate van plaatsgebondenheid te zijn tussen individuen (Fig. 4), maar dat verschil was onafhankelijk van leeftijd en sociale status (Tabel 6).


[close window] [previous abstract] [next abstract]