Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Barboutis C., Kassara C., Alexandrou O. & Catsadorakis G. (2021) Long-term changes in the wintering population of the Dalmatian Pelican along the Black Sea-Mediterranean Flyway. ARDEA 109 (2): 133-147
Om dierpopulaties op een adequate manier te kunnen beschermen, is kennis over hun dynamiek in ruimte en tijd van doorslaggevende betekenis. Langtermijnreeksen hierover zijn voor de meeste diergroepen schaars. Watervogels vormen daarop een uitzondering, dankzij de midwintertellingen die al meer dan 40 jaar jaarlijks wereldwijd worden georganiseerd. De op wereldschaal bedreigde Kroeskoppelikaan Pelecanus crispus is wijdverspreid in Euraziƫ. Wij onderzochten aan de hand van de midwintertellingen welke veranderingen zich in de loop van de tijd hebben voorgedaan in de winterverspreiding van de vogels van de Zwarte Zee-Mediterrane Flyway, de westelijke van de drie flyways van de soort. Wij presenteren hier regionale en landelijke trends van overwinterende Kroeskoppelikanen in Zuidoost-Europa en Turkije. Uit de analyses blijkt dat de aantallen van de winterpopulatie de laatste dertig jaar in het gehele onderzoeksgebied zijn toegenomen. De toename was het meest opvallend aan de noordrand van de oostelijk subpopulatie en hing samen met een noordoostelijke opschuiving van de winterpopulatie. Een relatie met klimaat hiervoor werd niet gevonden. Voorgesteld wordt om verder onderzoek naar de factoren die voor de veranderingen verantwoordelijk zijn, te overwegen. Aangezien de soort in bijna alle broedlocaties vroeger is gaan broeden, wordt verder voorgesteld om naast de midwintertellingen (die altijd op een vaste tijd in de winter worden gehouden) speciale tellingen in de winter voor deze soort te houden, om meer inzicht te krijgen in de dynamiek van de winterverspreiding.


[close window] [previous abstract] [next abstract]