Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Rodrigues R.S., Penha V.A.S., Miwa R.Y., Branco J.O. & Marçal Junior O. (2021) Stress and body condition predict haemosporidian parasitaemia in birds from Cerrado, southeastern Brazil. ARDEA 109 (2): 175-183
Wanneer vogels langdurig stress ondervinden, kan dat invloed hebben op hun gevoeligheid voor bepaalde bloedparasieten, zoals malaria. Wij hebben in de boom- en struiksavanne (cerrado) van Zuid-Brazilië bij 68 individuen van vijf vogelsoorten (Steenduif Columbina talpacoti, Grote Kiskadie Pitangus sulphuratus, Kleine Elenia Elaenia chiriquensis, Amazonezanger Myiothlypis flaveola en Cayennetiran Myiarchus tyrannulus) onderzocht hoe stress en lichaamsconditie van invloed zijn op de gevoeligheid voor een besmetting met deze parasieten. Wij vonden geen verband tussen lichaamsconditie en bloedvariabelen (maat voor stress) enerzijds en de mate van voorkomen van parasieten anderzijds. Wel vonden wij dat individuen met een hoge verhouding tussen bepaalde bloedcellen (heterofiele granulocyten/witte bloedlichaampjes ratio), een lagere lichaamsconditie en een kleiner aantal witte bloedlichaampjes een hogere parasietenbelasting hadden. Deze resultaten wijzen erop dat vogels met een slechte gezondheid en chronische stress vatbaar zijn voor een hevigere besmetting en/of verergering van een eerdere besmetting met bloedparasieten als gevolg van een eerder ontstane verslechtering van het immuunsysteem.


[close window] [previous abstract] [next abstract]