Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Lagarde F. & Piersma T. (2021) Vocal signalling by Eurasian Spoonbills Platalea leucorodia in flocks before migratory departure. ARDEA 109 (2): 243-250
Lepelaars Platalea leucorodia staan bekend als ‘zwijgzame vogels’, maar dat blijkt niet altijd zo te zijn. In dit artikel beschrijven we formeel de (her)ontdekking van zachte, korte roepjes van individuele Lepelaars voorafgaande aan het vertrek van een verzamelplaats in Zuidwest-Frankrijk. Het geluid nabootsend, beschreef Ernst Poorter (2018) deze roep als ‘oek’ en het werkelijk maken van deze geluiden als het werkwoord ‘oeken’. Bij het uiten van een ‘oek’ wordt de lepelsnavel tot horizontaal opgetild en licht geopend, waarbij de keel een beetje opzwelt. Lepelaars maken deze ‘oek’-geluiden net voor of tijdens gezamenlijke, gevlogen, verplaatsingen, waarbij het lijkt alsof de vogels in een groep ‘in overleg’ zijn. Dat gebeurde tijdens de trek, maar ook in de foerageergebieden in en net na de broedtijd. De ‘oek’-roepjes van een juveniel waren hoger en heser dan die van de volwassen Lepelaar waarmee de jonge vogel optrok. Op grond van het specifieke voorkomen voorafgaande aan het vertrek van een plek, formuleren wij de hypothese dat het ‘oeken’ een functie heeft bij het bereiken van gezamenlijke beslissingen over de verplaatsingen.


[close window] [previous abstract] [next abstract]