Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Romero-Suances R. (2021) Presence of Common Kingfisher on the coast: the potential importance of shrimp as prey in marine habitats. ARDEA 109 (2): 258-264
De verspreiding en voedingsecologie van de IJsvogel Alcedo atthis is in Europa tijdens het broedseizoen wel uitgebreid onderzocht in zoetwaterhabitats, maar veel minder in mariene en brakke habitats. In dit onderzoek hebben wij in 2004-2020 de aanwezigheid van IJsvogels in mariene habitats langs de vastelandskust van Galicië (NW-Spanje) gedocumenteerd en in 2008-2019 die op de voor de kust van Galicië gelegen Cíeseilanden. Daarnaast hebben wij 17 braakballen onderzocht die in de herfst en winter in een zoutlagune op de Cíes-eilanden waren verzameld. Tijdens de herfst en winter was de soort op het vasteland in de mariene habitats talrijker dan in de zoetwaterhabitats. Bovendien bezochten de IJsvogels de Cíes-eilanden vooral in de herfst en winter (98,6% van de waarnemingen). Beide datasets laten zien dat mariene habitats erg belangrijk zijn voor overwinterende vogels. In de kustlagune van de Cíeseilanden was de Gezaagde Steurgarnaal Palaemon serratus de meest voorkomende prooi (41,7%) en vertegenwoordigde hij het hoogste percentage van de totale biomassa (68%). Voor grondels (Gobiidae; de op een na meest voorkomende prooi) was dat maar 35,5%. Dit resultaat is vrij uitzonderlijk in Europa, want garnalen worden maar weinig als prooien in de literatuur genoemd. Waarschijnlijk worden er maar weinig gegevens over het voedsel van IJsvogels in mariene habitats verzameld.


[close window] [previous abstract] [next abstract]