Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Graveland J. & Van Gijzen T. (1994) Arthropods and seeds are not sufficient as calcium sources for shell formation and skeletal growth in passerines. ARDEA 82 (2): 299-314
Wij gingen na in welke mate kleine zangvogels de calcium die ze nodig hebben voor de vorming van de eischaal en voor de groei van het skelet kunnen betrekken uit hun normale voedsel, geleedpotigen (meest insecten) en zaden. We bepaalden het calciumgehalte van geleedpotigen en zaden uit bossen op kalkarme en kalkrijke grond, het calciumgehalte van vrouwtjes, eieren en nestjongen van de Koolmees en berekenden daarmee een calciumbudget voor vrouwtjes en nestjongen. Vrouwtjes bleken voor de eileg geen calcium op te slaan in het skelet en dus alle benodigde calcium te verzamelen tijdens de legperiode. Zelfs op kalkrijke bodem bleek de calciumopname via geleedpotigen en zaden slechts 5-10% van de calciumbehoefte te kunnen dekken. We laten zien dat deze resultaten ook van toepassing zijn op de meeste andere zangvogels. Een uitzondering vormt een aantal, dat miljoenpoten en pissebedden in hun menu hebben. Die bevatten 10-13% calcium (droge stof), honderd keer zoveel als andere geleedpotigen. De meeste zangvogels zijn echter afhankelijk van calciumrijk materiaal zoals slakkenhuizen en kalkhoudend gesteente om in hun calciumbehoefte te voorzien.


[close window] [previous abstract] [next abstract]