Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Gorosito C.A., Tuero D.T. & Cueto V.R. (2022) Breeding biology of the Chilean Elaenia Elaenia chilensis, a long-distance migratory passerine in South America. ARDEA 110 (2): 227-238
Met onderzoek naar de broedbiologie van vogels wordt informatie verkregen over reproductieve parameters die nodig zijn voor het toetsen van life-history theorieën. Hoewel dergelijke studies de afgelopen jaren in het neotropisch gebied aanzienlijk in aantal zijn toegenomen, blijven er hiaten, en meer onderzoek is dus welkom om life-history strategieën van vogels uit de Nieuwe Wereld beter te begrijpen. Bovendien is onderzoek naar de broedbiologie van trekvogels nodig om de wisselwerking tussen reproductie en migratie bij neotropische trekvogels van het zuidelijk halfrond te begrijpen. Ons doel was om de broedbiologie van de Chileense Elenia Elaenia chilensis, een langeafstandstrekker uit de neotropen, in detail te beschrijven en om de huidige life-history theorieën voor zangvogels uit de Nieuwe Wereld te bespreken. We hebben 113 nesten gevolgd gedurende vier opeenvolgende broedseizoenen (2014/2015–2017/2018) in het Andes-Patagonische Woud. Het broedseizoen duurde 77 dagen en de broedperiode (van het leggen van de eieren tot het uitvliegen van de jongen) duurde gemiddeld 29,9 dagen. De gemiddelde legselgrootte was 2,4 eieren (spreiding: 1-3) en nam af gedurende het broedseizoen. De incubatie- en neststadia duurden ca. 14 dagen elk. Het aantal uitgevlogen jongen nam ook af naarmate het seizoen vorderde. Het gemiddelde dagelijkse nestoverlevingspercentage was 0,960 ± SE 0,005, wat overeenkomt met een nestsucces van 29,5%. Predatie was de belangrijkste oorzaak van nestverlies (61,1%). Reproductieve parameters van de Chileense Elaenia komen overeen met kenmerken van soorten met een hoge overleving die weinig investeren in reproductie. Ondanks dat het een langeafstandstrekker is, lijkt zijn life-history strategie niet veel sneller te zijn dan die van soorten uit hetzelfde genus in het neotropische gebied die standvogel zijn. Dit ondersteunt mogelijk niet de van het noordelijk halfrond gerapporteerde resultaten waar trekvogels een hogere snelheid van leven ('pace of life') hebben dan standvogels.


[close window] [previous abstract] [next abstract]