Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Fuertes-Recuero M., Longhin D., Chiesurin L., Tusini S., Fontanillas Pérez J.C. & Cantarero A. (2023) First report of polymelia in a passerine bird, the Pied Flycatcher. ARDEA 111 (2): 554-557
Polymelia is een aangeboren afwijking die wordt gekenmerkt door een overmatig aantal ledematen. Pootmisvormingen zijn ongebruikelijk en zijn zelden gemeld bij vogels. Het mechanisme dat dit type abnormale ontwikkeling reguleert, is nog niet goed begrepen. Hier rapporteren we polymelia in een nestjong van de Bonte Vliegenvanger Ficedula hypoleuca. Tot nu toe hebben we sinds 1991 meer dan 12.100 nestjongen van de Bonte Vliegenvanger geringd, en hebben we deze misvorming nog nooit eerder waargenomen. Voor zover wij weten, is er geen studie die wijst op polymelia bij een zangvogel (orde Passeriformes). We beschrijven hier een nestjong van een Bonte Vliegenvanger met twee extra ledematen die aan het bekken zijn versmolten. Verschillende procedures, zoals röntgenfoto’s, een Computerized Tomography (CT) scan en Magnetic Resonance Imaging (MRI) werden uitgevoerd. We beschrijven de waargenomen misvormingen en bespreken de mogelijke oorzaken. De mogelijke verklaring voor de misvorming kan een embryonale oorzaak zijn, zoals een parasitaire tweeling (pygopagus parasitair) of een genetische mutatie.


[close window] [previous abstract] [next abstract]