Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Garrido-Bautista J., Moreno-Rueda G., Nunes M., Ramos J.A. & Norte A.C. (2023) Nestling growth pattern and breeding biology in the Eurasian Nuthatch Sitta europaea. ARDEA 111 (2): 36-36
De groei van vogels wordt traditioneel beschreven met behulp van logistieke, Gompertz of von Bertalanffy curves. De gewichtstoename van nestjongen en de factoren die op de groeisnelheid van invloed zijn, zijn voor veel vogelsoorten beschreven. Dat geldt niet voor de boomkleverfamilie (Sittidae), soorten die weinig gebruikmaken van nestkasten. Wij hebben in 2021 in een gemengd loofbos in Midden-Portugal de broedbiologie van de Boomklever Sitta europaea bestudeerd. De groei van de nestjongen werd goed beschreven door de logistieke en Gompertz modellen. De Bertalanffy curve was minder nauwkeurig. Deze vergelijking voorspelde met name het asymptotisch lichaamsgewicht en de groei van de nestjongen in het begin minder goed. De nestjongen bereikten hun maximale lichaamsgewicht rond de leeftijd van 18 dagen. De grootse dagelijkse gewichtstoename werd bereikt toen de jongen 8 dagen oud waren. De weersomstandigheden hadden geen invloed op de groei van de jongen. Het eerste ei in elk nest werd gemiddeld op 3 april gelegd. De gemiddelde legselgrootte bedroeg 5,43 ± 0,78 (SD) eieren en het gemiddelde aantal jongen per nest was 4,00 ± 2,09. Gemiddeld kwam 72% van de eieren uit. Legselgrootte en aantal jongen per nest waren negatief gecorreleerd met de legdatum. De verkregen gegevens over de ontwikkeling van de jongen zijn van nut voor het bepalen van de juiste leeftijd waarop de jongen kunnen worden geringd.


[close window] [previous abstract] [next abstract]