Ardea
Official journal of the Netherlands Ornithologists' Union

login


[close window] [previous abstract] [next abstract]

Veen J., Dallmeijer H., Diop M.S., Folmer E., Mullié W.C., Sylla M. & Veen T. (2023) The diet of the West African Crested Tern unveiled by an analysis of otoliths collected over 20 years along its main breeding sites. ARDEA 111 (2): 521-532
In dit onderzoek is het voedsel van de Afrikaanse Koningsstern Thalasseus albididorsalis onderzocht op basis van het voorkomen van visotolieten in uitwerpselen (een mengsel van braakballen en poep) dat rond de nesten verzameld werd. In de periode 1998-–2019 werden aan het eind van de eifase monsters verzameld op eilanden langs de Atlantische kust van Mauritanië tot Guinee. In 31 monsters, met totaal 8956 otolieten, werden 53 visfamilies, 75 genera en 101 soorten vastgesteld. Twaalf families kwamen voor met meer dan 2% van het totaal. Talrijk (10,5–15,7%) waren de families van de Hae - mulidae (grombaarzen), Mugilidae (harders), Pristigasteridae (haringachtigen) en Sparidae (zeebrasems). De meest voorkomende soorten waren Grootoogknorvis Brachydeuterus auritus (9,8%) en de haringachtige Ilisha africana (13,3%). Er waren opvallende verschillen in het voedsel van de sterns van de Banc d’Arguin (Mauritania), de Langue de Barbarie (Noord-Senegal) en alle meer zuidelijk gelegen broedplaatsen tezamen (Senegal, Gambia, Guinee-Bissau en Guinee). Op Ile aux Oiseaux in de Saloum Delta in Senegal werden langetermijnveranderingen gevonden in het voedsel van de sterns, met een opvallende afname van B. auritus en vertegenwoordigers van de familie van de Sparidae en een sterke toename van I. africana. Ons onderzoek suggereert dat de Afrikaanse Koningsstern in de broed - periode (eifase) eerder een voedselgeneralist dan een voedselspecialist is. Dit is opvallend, omdat gegevens over het voedsel van de meeste sternsoorten van het genus Thalasseus het omgekeerde suggereren. Er zijn echter aanwijzingen dat het voedsel van de kuikens en de door ons onderzochte volwassen vogels verschillend is.


[close window] [previous abstract] [next abstract]